top of page
Våre treff

Bygdemusikkfestivalen

 

 

Bygdemusikkfestivalen arrangeres på Skinnesmoen hvert år.

Helgen er 

6 - 9. juni 2024.

 

Nytt vintertreff på Torbjørnrud Hotell

«Skurdalsdansen» er over og treffet er flyttet til Torbjørnrud Hotell på Jevnaker.

Torbjørnrud hotell.jpg

Nyeste innlegg

Om oss

Vi arrangerer bygdemusikkfestival på Skinnesmoen i Krødsherad i juni hvert år og et bygdemusikk-treff på hotell i februar hvert år. Arrangementene er for alle som er interessert i folkemusikk, bygdemusikk, gammeldans osv., enten man spiller et instrument, danser, synger eller bare ønsker å oppleve det sosiale folkemusikkmiljøet. 

Styret

Leder

Lise Merethe Jokerud

lmjokerud@gmail.com

Tlf.: 917 98 380

Nestleder

Maiken Danbolt Hansen

maiken.danbolt@hotmail.com

Tlf.: 970 72 160

Sekretær

Linda Løvås

toraderberta@hotmail.com

Tlf.: 416 22 404

Kasserer

Nina Espeseth Sæterstøen
ninale@online.no
Tlf.: 917  34 521

Styremedlem

(Dansespilling)

Anne Grete Lærum
anne.grete.lerum@gmail.com

Tlf.: 924 26 207

Web-sider og plassbestilling

Janne Fredriksen
bygdemusikkensvenner.janne@gmail.com
Tlf.: 995 77 413

Telefontid hverdager kl. 15-18

Styremedlem

Åge Henning Jokerud

Age.henning@ebnett.no
Tlf.: 907 92 865

Styremedlem

(Rekrutteringssjef Ungdom)

Martine Lærum Olsen
hulda.martine.larum@gmail.com
Tlf: 905 77 101

Styremedlem

Hilde Bålerud

hilde2610@hotmail.com

Tlf: 481 98 880

Styremedlem

Tarjei Grønstad

tarjei_g@hotmail.com

Tlf: 995 68 562

  • Facebook Social Ikon
Contact
bottom of page