top of page

          Toraderkurs

Toraderkurs på lørdag fra 11.00-14.00 under årets festival 

Nybegynner v/ Lars Raaen.

Viderekomne v/ Øystein Nicolaisen.

GC-dur.

 

Bli med da vel!

Påmelding på SMS til Marianne Hjelmen;

400 64 263

innen 17.mai 2023.

Årsmøte for 2021

Årsmøtet ble avholdt i lokalene til Norgesplanter i Hokksund den 15.03.2022.


Totalt 8 fremmøtte personer.


Kort årsberetning: det har ikke vært festival på Skinnesmoen verken i 2020 eller 2021. Skurdalsdansen ble sist avholdt februar 2020..


Styret har i 2021 avholdt 6 styremøter. Det ble ikke avholdt sommer-festival i 2021 grunnet Corona-nedstengninger i landet.


Regnskapet ble fremlagt og godkjent.


På valg 2021: Anne Grete Lærum, Oscar Berlin, Hulda Martine Lærum Olsen, revisor Anne Stensrud og sekretær Janne Fredriksen.


Styret øker valgperioden til å vare i 3 år for Anne Grete Lærum og Hulda Martine Lærum Olsen for å få ujevne perioder mtp bytte.


Sekretær og kasserer bruker kommende år som overlappingsperiode med nye vervtagere.


Styret fikk følgende sammensetning:


Leder: Nils Arne Askerud 2 år (2021/2022)


Nestleder: Maiken Danbolt Hansen 2 år ( 2022/2023)


Sekretær: Janne Fredriksen 1 år (2022)


Kasserer: Nina Sæterstøen/Widar Haugen(22) 2 år (2022/2023)Styremedlem: Åge Henning Jokerud 2 år (2022/2023)


Styremedlem: Anne Grete Lærum 2 år (2022/ 2023/2024)


Styremedlem: Martine Lærum Olsen 2 år ( 2022/2023/2024)


Revisor: Britt Tangen 2 år (2022/2023)


Valgkomité: Styret fungerer som valgkomité.2 års perioden går fra årsmøte til årsmøte.Comments


bottom of page